Квалификација на претпријатието

小筑幽栖
Слободна соба Џанг Мингсинг (3,5 трпезариски бар) 01
Zhang Mingfenxing Уред за ладење со спреј за празна соба 01
Паметна брава Џанг Мингфен 01
Жанг Мингфен Отворен шатор (Буба) 01
Џанг Мингфен ѕвезда празна база 01
Џанг Минг со странична лизгачка врата 01
Џанг Минг дели еден вид празно место за ѕвезди 01
почесен сертификат (1)
почесен сертификат (2)
почесен сертификат (3)
почесен сертификат
CE сертификација